Zprávy a akce > Seminář histologických laborantů

Seminář histologických laborantů

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradiční Svatomartinský sklíčkový seminář patologických pracovišť a Seminář histologických laborantů, který se koná ve dnech 10.– 11. listopadu 2022 v Mikulově v hotelu Galant. Akce pořádá Bioptická laboratoř s.r.o. a Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno.

Odborný program akcí bude sestaven z vyzvaných přednášek. Součástí odborného programu bude posterová sekce, do které může přispět svojí odborností každý účastník semináře. Našim cílem je uspořádat odborné akce, které svou odborností a rozsahem přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání se zúčastnit.

Těšíme se na naše setkání v Mikulově

prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský                        prof. MUDr. Michal Michal
Ústav patologie LF MU a                                  Bioptická laboratoř s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno

Přílohy  (1)

sklickovy_2022_pozvanka.pdf

Pozvánka (soubor PDF)